Tình trạng Gian lận khi Cài đặt Ứng dụng tại Khu vực APAC | AppsFlyer

Tình trạng Gian lận khi Cài đặt Ứng dụng tại Khu vực APAC

Gian lận… Với tư cách là một nhà tiếp thị di động, bất kể có thuộc các ngành cụ thể hay không, bạn đều biết rằng tình trạng này vẫn luôn hiện hữu. Bạn cũng cần nhận thức được rằng các giải pháp bảo vệ mạnh mẽ chỉ có thể giúp phòng tránh dữ liệu bị xáo trộn và cuối cùng là giảm thiểu rủi ro thiệt hại tài chính.

Tỷ lệ Gian lận trong quá trình cài đặt ứng dụng đặc biệt cao tại Khu vực APAC. Hãy tham khảo báo cáo gần đây của chúng tôi để hiểu lý do tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy, bao gồm các điểm so chuẩn gần đây về tỷ lệ Gian lận tại mỗi quốc gia và trong các ngành cụ thể, phạm vi rủi ro tài chính và các hình thức Gian lận được sử dụng thường xuyên nhất.