The AppsFlyer Performance Index: Version 16

on

Suy thoái kinh tế đã dẫn đến việc giảm đáng kể ngân sách tiếp thị ứng dụng vào năm 2023 – là điều rõ ràng. Nhưng liệu bối cảnh quảng cáo có thay đổi theo cách nào sau đó và nếu có, thì thay đổi đó như thế nào?

Khi tình trạng bất ổn kinh tế kéo dài, việc đưa ra quyết định đúng đắn về phân bổ ngân sách nguồn quảng cáo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt là trên iOS với lượng khán giả chất lượng cao nhưng thực tế đo lường bị phân mảnh.

Trong version 16 của AppsFlyer Performance Index (Chỉ số hiệu suất của AppsFlyer), vốn đã xếp hạng các nguồn quảng cáo tốt nhất về quảng cáo trên thiết bị di động kể từ năm 2015, chúng tôi đã phân tích 11,5 tỷ lượt cài đặt để cung cấp đánh giá theo điểm một cách toàn diện nhất về không gian quảng cáo ứng dụng di động.    

Có những gì bên trong?

  • Mới! Chỉ số SSOT của iOS: Xếp hạng bối cảnh quảng cáo iOS theo giải pháp Single Source of Truth (Nguồn sự thật duy nhất) của chúng tôi để giải quyết tốt nhất về thực tế đo lường phức tạp 
  • Chỉ số giữ chân người dùng và remarketing trên Android bao gồm 157 giá trị về địa lý và ngành nghề 
  • Xếp hạng hiệu suất và số lượng cho Google, Meta, Apple, TikTok, Unity, ironSource và 70 nguồn quảng cáo di động hàng đầu khác
Background
Sẵn sàng để bắt đầu đưa ra những lựa chọn tốt?