Thuật ngữ marketing di động

Digital marketing không ngừng thay đổi, đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo một bảng thuật ngữ marketing trên thiết bị di động bao gồm các thuật ngữ, chủ đề và khái niệm cần biết trong ngành để giúp bạn theo kịp sự thay đổi

Background
array(4) {
 ["title"]=>
 string(67) "Sẵn sàng để bắt đầu đưa ra những lựa chọn tốt?"
 ["buttons"]=>
 array(2) {
  ["button1"]=>
  array(7) {
   ["enabled"]=>
   bool(true)
   ["text"]=>
   string(33) "Liên hệ bộ phận kinh doanh"
   ["url"]=>
   string(37) "https://www.appsflyer.com/start/demo/"
   ["style"]=>
   string(34) "btn btn-primary btn-primary--white"
   ["size"]=>
   string(3) "btn"
   ["target"]=>
   string(5) "_self"
   ["id"]=>
   string(0) ""
  }
  ["button2"]=>
  array(7) {
   ["enabled"]=>
   bool(true)
   ["text"]=>
   string(22) "Đăng kí miễn phí"
   ["url"]=>
   string(32) "https://www.appsflyer.com/start/"
   ["style"]=>
   string(39) "btn btn-text btn-arrow btn-arrow--white"
   ["size"]=>
   string(3) "btn"
   ["target"]=>
   string(5) "_self"
   ["id"]=>
   string(0) ""
  }
 }
 ["image"]=>
 bool(false)
 ["section_settings"]=>
 bool(false)
}
Sẵn sàng để bắt đầu đưa ra những lựa chọn tốt?