Background
AppsFlyer cho nhóm R&D

Thiết lập một lần, liên kết mọi nơi và nhận những insight chưa từng có

Dễ dàng cài đặt, tích hợp và xác minh SDK an toàn, bảo mật của AppsFlyer để giúp đội ngũ của bạn đo lường hiệu suất, tối ưu hóa ngân sách, tăng cường liên kết sâu và tăng doanh thu.
AppsFlyer solution for R&D teams
alibaba logo
Tiktok logo
Roblox logo

Tích hợp những insight dựa trên dữ liệu vào ứng dụng của bạn và thiết lập các liên kết sâu cho mọi trường hợp sử dụng

Dễ dàng kích hoạt SDK sẽ tạo ra giá trị ngay lập tức

Dễ dàng tích hợp SDK của AppsFlyer trực tiếp vào ứng dụng của bạn hoặc thông qua một plugin mà bạn lựa chọn.

Tài liệu chi tiết, hướng dẫn từng bước

Tìm kiếm các hướng dẫn toàn diện và tài liệu trên trung tâm phát triển của chúng tôi hoặc trên Github để giúp bạn làm việc với AppsFlyer một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Cho phép đồng bộ hóa và luồng dữ liệu dễ dàng với nhiều API khác nhau

Giúp đội ngũ của bạn dễ dàng xuất và nhập các báo cáo dữ liệu thô trực tiếp vào BI, phân tích sản phẩm hoặc lưu trữ đám mây real time, với các giải pháp dữ liệu thô và API của chúng tôi.

Quảng bá ứng dụng của bạn với các liên kết sâu

Triển khai các liên kết sâu miễn phí, có thể đo lường được cho mọi trường hợp sử dụng trên iOS hoặc Android để thúc đẩy lượt cài đặt từ bất kỳ nguồn hoặc kênh nào vào ứng dụng của bạn.

Lắng nghe câu chuyện từ khách hàng của chúng tôi

Loading…
Tilting point success story - featured
“Nền tảng phân bổ của AppsFlyer là một công cụ được sử dụng hàng ngày, hàng giờ của chúng tôi. Nếu không có nó, công việc kinh doanh sẽ không được thực hiện.”
varo success story og
“AppsFlyer được tích hợp liền mạch với các đối tác công nghệ chính của chúng tôi, điều này làm cho việc quản lý dữ liệu và đo lường trên nhiều kênh có khả năng mở rộng hơn nhiều.”
macys success story - OG
“Dữ liệu phân bổ của AppsFlyer mang lại cho chúng tôi những insight về cả nỗ lực thu hút người dùng mới và remarketing, từ đó chúng tôi có thể tối ưu hóa để đạt được mức tăng đáng kể về tương tác và doanh thu.”

Đối tác được đánh giá cao nhất trong đo lường

Hàng ngàn ứng dụng lớn nhỏ đã chọn AppsFlyer là nguồn thông tin đáng tin cậy để hiểu rõ những gì đang hoạt động (và những gì không hoạt động), để sử dụng nguồn kinh phí một cách thông minh hơn, giúp mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Cảm ơn bạn đã tải xuống!
Background
Bạn đã sẵn sàng khám phá việc đo lường toàn diện trên di động chưa?