Background
Data clean room

Hợp tác dữ liệu tập trung vào quyền riêng tư cho quảng cáo commerce

Tạo lợi nhuận từ dữ liệu bên thứ nhất, thực hiện các chiến dịch kích hoạt và vòng lặp kín, đo lường đa kênh thông qua việc sử dụng data clean rooms và công nghệ nâng cao về quyền riêng tư của chúng tôi.

Một nền tảng mạnh mẽ để kích hoạt khán giả và những insight về khản giả

Hợp tác tập trung vào quyền riêng tư để tạo lợi nhuận từ dữ liệu của bên thứ nhất

Tạo điều kiện cho các thương hiệu để kích hoạt người dùng thương mại bằng cách cung cấp dữ liệu của họ một cách an toàn. Sau đó, tạo chính xác các phân khúc ẩn danh cho mục đích nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng các công nghệ nâng cao quyền riêng tư trong ngành và một data clean room đã giành giải thưởng.

Liền mạch và thân thiện với người dùng, từ khi bắt đầu cho đến khi thực hiện

Tham gia chỉ trong vòng vài phút và dễ dàng cấp quyền, kết hợp các tập dữ liệu và hợp tác để thực hiện việc nhắm mục tiêu và kích hoạt trên trang web hoặc ngoài trang web. Tạo các luồng tự động để cung cấp dữ liệu mới một cách an toàn, từ bất kỳ môi trường nào.

Đo lường vòng lặp kín cho sự minh bạch hoàn chỉnh

AppsFlyer có vị trí đặc biệt để giúp các thương hiệu và networks giải quyết thách thức đo lường thương mại, nhờ vào khả năng đo lường đáng kể của chúng tôi và mối quan hệ chặt chẽ với các hệ thống bảo mật. Trải nghiệm bước nhảy vọt về nhắm mục tiêu chính xác hơn bao giờ hết, được hỗ trợ bởi công ty dẫn đầu thị trường đo lường toàn cầu.

Các điểm chính

Lấy lại khả năng hiển thị dữ liệu có nghĩa là bạn có thể một lần nữa tự tin đưa ra các quyết định maketing. Khám phá cách giải pháp Data Clean Room của chúng tôi có thể giúp bạn tối đa hóa các chiến dịch trong khi vẫn giữ an toàn cho dữ liệu khách hàng của bạn

Nền tảng độc lập với đám mây

Cung cấp dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào để tạo điều kiện cho sự hợp tác không giới hạn trên nền tảng tương thích của chúng tôi

Công cụ xây dựng người dùng phong phú

Phân khúc người dùng để kích hoạt trên trang web hoặc ngoài trang web một cách dễ dàng nhằm nhắm mục tiêu chính xác

PET đáng tin cậy, dẫn đầu ngành

Tận dụng data clean room nổi tiếng toàn cầu để đảm bảo quyền riêng tư hiện tại, tương lai và hơn thế nữa

Kết nối với các thương hiệu toàn cầu

Hợp tác với hàng nghìn thương hiệu nhờ dấu ấn toàn cầu mạnh mẽ của AppsFlyer

Công cụ truy vấn dữ liệu tiên tiến

Chia nhỏ dữ liệu của bạn bằng các công cụ tích hợp để khám phá những insight và tăng ROAS

Kết hợp dữ liệu được kiểm soát

Làm việc với các doanh nghiệp và hệ thống dữ liệu theo sở thích của bạn để thúc đẩy sự đổi mới

Background
Sẵn sàng để biết điều gì cần làm ngay từ khi bắt đầu chưa?