Nhắm đối tượng. Kết nối. Tương tác: Thúc đẩy tăng trưởng app có lợi nhuận bằng các chiến lược tăng doanh thu

on

Bạn có bao giờ thắc mắc các chiến dịch thành công trên thiết bị di động được thực hiện như thế nào không?

Cốt lõi của tối ưu hóa chiến dịch thành công — đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế khó khăn — là việc đo lường toàn diện. Tuy nhiên, những thương hiệu thực sự truyền cảm hứng cho chúng tôi là những thương hiệu không chỉ dừng lại ở việc tăng trưởng cài đặt app — họ ưu tiên mức độ tương tác bằng cách nhắm mục tiêu cụ thể đến đúng người dùng và triển khai các chiến lược remarketing tinh tế để thu hút người dùng quay lại.

Vậy họ làm việc đó như thế nào?

Trong cẩm nang này, AppsFlyer và TikTok hợp tác để chia sẻ các phương pháp tốt nhất để thiết kế và thực hiện các chiến dịch UA và remarketing có hiệu suất cao nhằm giúp bạn tăng trưởng đột phá về doanh thu. Khám phá các giải pháp mạnh mẽ sẽ giúp bạn nhắm mục tiêu, kết nối và thu hút những người dùng ứng dụng sinh lời nhiều nhất để thúc đẩy tăng trưởng app.

Có gì trong cẩm nang này?

  • Tiếp thị app di động: Biến thách thức thành cơ hội
  • Các chiến lược đổi mới từ AppsFlyer và TikTok nhằm thúc đẩy tăng trưởng app
  • Case study từ Rappi, Burger King Brazil, Casas Bahia và Carrefour Brazil
  • Mẹo thông minh để thiết lập chiến dịch thành công bằng các tích hợp giữa AppsFlyer và TikTok
Background
Sẵn sàng để bắt đầu đưa ra những lựa chọn tốt?