Thực trạng marketing ứng dụng gaming – Phiên bản 2023

on

Cảm ơn!

Năm 2023 đã bắt đầu với những khó khăn – suy thoái sắp xảy ra, chi tiêu của người tiêu dùng giảm, áp lực lạm phát, tình trạng sa thải nhân viên.

Nhưng cũng giống như những người chơi đối mặt với những “trùm” đe dọa phải đảm bảo có được vũ khí tốt nhất, các nhà marketing ứng dụng gaming luôn trang bị cho mình những công cụ và kiến ​​thức phù hợp để vượt qua các thử thách. 

Để hiểu rõ hơn tất cả, tình hình thực trạng marketing ứng dụng gaming đã phân tích 38 tỷ lượt cài đặt để cung cấp cái nhìn sâu sắc về các xu hướng chính hình thành nên năm 2022.

Có gì bên trong:

  • Xu hướng cài đặt theo nền tảng, quốc gia và thể loại
  • Chi phí thu hút người dùng theo quốc gia và thể loại
  • Tạo lợi nhuận thông qua IAP và IAA 
  • Tiêu chuẩn quốc gia và danh mục trong 16 thị trường hàng đầu  
  • Các phương pháp tốt nhất để vượt qua những biến động trong năm 2023

Background
Sẵn sàng để bắt đầu đưa ra những lựa chọn tốt?